Marcus et Nautus: Fabula I

Ōlim, ante multōs annōs, in Italiā stat Mōns Vēsūvius. Sub Mōnsē Vēsūviō est urbs Herculāneum. In urbe Herculāneō stat dōmus. Valēria familia in domō habitant. Mārcus et Nāutus in domō habitant. Nunc Fērox, Medūsa, Mārcus, et Nāutus delicia Valeriō sunt. hodie, Mārcus et Nāutus dōmo exiērunt. Mārcus et Nāutus īnsulam intravērunt. Lōllius prō Mārcō et Nāutō apparuit. “Salvēte!” Lōllius dixit. “Quid nomen est?” “Nomen Mārcus est.” Mārcus dixit. “Nomen Nāutus est,” Nāutus dixit.