Lectionis XVI Fabula Longa IV

ad librāriōs prōcēditur

16-4a.luciusbuybookpost hoc colloquium Lūcius et Cāius Cnaeō vale dīcunt et “eugepae! plūrimī librāriī!” exclāmant. puerī igitur laetī et avidī ad tabernās librāriās proficīscuntur et “ecce! librī optimī!” exclāmant, “sine dubiō nōbīs festīnandum est, omnēs tabernās librāriās ante hōram sextam vīsitātum!”