Lectionis VII Fabula Longa III

nestorody3_0tum Nestōrem agnōscit et “num Nestōr, servus illīus Caeliī Pertinācis? num frāter meus?” Odysseus Nestōrem amplectitur et, “cūr tū, mī Nestōr cārissime, ad urbem hodiē venīs? nōnne tū in vīllā dominī scrība es?”