De Vita Romana: Nomina Romanorum I

dē vītā Rōmānā: nōmina Rōmānōrum (pars prīma)

Lūcius Valerius Capitō cīvis Rōmānus est.  Valerius igitur tria nōmina habet; Valerius praenōmen et nōmen et cognōmen habet.  Lūcius est praenōmen; Valerius est nōmen; Capitō est cognōmen.